Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

PLANOWANE DZIAŁANIA

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wśród najbliższych wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu wymienić należy spotkanie konsultacyjne RADAR 2 zaplanowane na wrzesień 2017 roku.

Dotychczas przeprowadzone działania - m.in. spotkanie RADAR 1, badanie ankietowe oraz spacer przestrzenny - pozwoliły na wspólne wypracowanie wizji tworzonych dokumentów, skonsultowanie ich z mieszkańcami i weryfikację zaplanowanych przez projektantów rozwiązań.

Powrót